Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till ESLÖV IK Handbollsförening
Eslövs IK officiell hemsida

Team Eslövs IK
Richard Mauritssons sommar
2018-07-20 22:15, Team Eslövs IK

Som handbollsspelare och elitidrottare har man sällan ledigt och när man väl har det går ledigheten till att vila upp sig till nästa träning samtidigt som man kanske kombinerar elitsatsningen med jobb och studier. Med träningar 5-6 dagar i veckan och säsong som varar från augusti-maj, finns det inte mycket tid över till annat.

Nu är det sommarlov, även för spelarna i Eslövs IK! Häng med och hör vad våra spelare och ledare har för sig under ledigheten.

Team Eslövs IK
Mikaela Belokozovskas sommar
2018-07-20 22:11, Team Eslövs IK

Som handbollsspelare och elitidrottare har man sällan ledigt och när man väl har det går ledigheten till att vila upp sig till nästa träning samtidigt som man kanske kombinerar elitsatsningen med jobb och studier. Med träningar 5-6 dagar i veckan och säsong som varar från augusti-maj, finns det inte mycket tid över till annat.

Nu är det sommarlov, även för spelarna i Eslövs IK! Häng med och hör vad våra spelare och ledare har för sig under ledigheten.

Team Eslövs IK
Wilma Lundahls sommar
2018-07-20 21:41, Team Eslövs IK

Som handbollsspelare och elitidrottare har man sällan ledigt och när man väl har det går ledigheten till att vila upp sig till nästa träning samtidigt som man kanske kombinerar elitsatsningen med jobb och studier. Med träningar 5-6 dagar i veckan och säsong som varar från augusti-maj, finns det inte mycket tid över till annat.


Nu är det sommarlov, även för spelarna i Eslövs IK! Häng med och hör vad våra spelare och ledare har för sig under ledigheten.

Team Eslövs IK
Julia Nilssons sommar
2018-07-20 21:37, Team Eslövs IK

Som handbollsspelare och elitidrottare har man sällan ledigt och när man väl har det går ledigheten till att vila upp sig till nästa träning samtidigt som man kanske kombinerar elitsatsningen med jobb och studier. Med träningar 5-6 dagar i veckan och säsong som varar från augusti-maj, finns det inte mycket tid över till annat.


Nu är det sommarlov, även för spelarna i Eslövs IK! Häng med och hör vad våra spelare och ledare har för sig under ledigheten.

Information från Årsmötet
2018-07-13 08:45
Den ekonomiska redovisningen från verksamhetsåret visade på ett större plusresultat än budgeterat. Det gör att vi tidigare än beräknat vänt vårt negativa egna kapital till att ha ett positivt eget kapital. Dock är det fortfarande ett ansträngt kassaflöde som gör att vi får fortsätta att anpassa våra utgifter efter våra intäkter.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 
Till Eslövs IK: s huvudstyrelse valdes följande:
Ordförande: Ola Jönsson
Vice ordförande: Lisbeth Larsson
Ekonomichef: Johannes Håkansson (Nyval)
Sekreterare: Annika Andersson
Ungdomssektionen: Lisbeth Larsson
Seniorsektionen: Inget förslag från valberedningen. Tillsätts av styrelsen
Arrangemang: Christian Berglund (Nyval)
Marknad och kommunikation: Christoffer Borg Mattisson
Föräldragruppen: Annica Ellman
 
Till Valberedning valdes:
• Emma Hansson
• Tina Långström
• Christina Nilsson
• Annika Andersson
 
Avgående ledamöter i styrelse:
• Sandra Fritsson (Ekonomichef) kommer att jobba vidare och hjälpa i Ekonomigruppen,
• Martin Nilén (Arragemang), kommer också att jobba vidare i föreningen både i Arrangemangsgruppen och Seniorsektionen samt att fortsätta vara ledare.
• Juvall Jungman (Seniorsektionen) kommer att forsätta att jobba i seniorsektionen men inte längre ha övergripande ansvaret.
 
Ny ansvarig för seniorsektionen fick styrelsen mandat av årsmötet att tillsätta. Styrelsen har utsett Christoffer Borg Mattisson att vara ansvarig även för Seniorsektionen. Han är den från styrelsen som idag har mest kontakt med seniorspelarna och även varit den som under gångna säsongen genomfört flest spelarsamtal med A-lagstruppen.
 
Vi vill tacka alla ledare, spelare, föräldrar, idella krafter och våra sponsorer för era insatser under året samt för allt hårt arbete som hjälpt till att vända vårt svåra ekonomiska läge. Nu tar vi nya tag och tillsammans gör vi en fantastisk klubb ännu bättre.   
 
/Eslövs IK Styrelse
Genom Ola J (Ordf)

Nyheter från våra lag
Team Eslövs IK, 20/07 22:15 
Team Eslövs IK, 20/07 22:11 
Team Eslövs IK, 20/07 21:41 
Team Eslövs IK, 20/07 21:37 
Team Eslövs IK, 13/07 00:41 
 
Facebook
Instagram #eslövsik